USE CODE "BETTERINBULK" FOR 10% OFF FULL OR MIXED CASES

Luis Seabra Xisto Ilimitado Tinto 2018

Luis Seabra Xisto Ilimitado Tinto 2018

$30.00

Grapes: Touriga Franca, Tinta Amarela, Tinta Roriz, Rufete, Tinta Barroca, Malvasia Preta, Donzelinho Tinto
Region: Douro, Portugal

Cherries, pomegranate. Lush with bright acidity.